Home ข้อคิดคติเตือนใจ พึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ

พึ่งพาตัวเองได้ แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ

23 second read
0
0
277

พึ่งพาตนเอง

ยามเล็กพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ได้รับการเลี้ยงดู

ยามโตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่า ชาวเกาะ

พึ่งพาตัวเองได้ จึงชื่อว่า เป็นผู้ใหญ่

พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่างภูมิใจ

ทรัพย์สินไม่มาก รู้จักหา

ไม่มีบ้านไม่มีรถ รู้จักสร้าง

เหนื่อยแล้วท้อแล้ว รู้จักลืม

ทุกข์แล้วร้องไห้แล้ว รู้จักปลอบตัวเอง

คนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้า ลงมือปลูกเองจึงได้รับร่มเงา

ยามอับจนอย่ากล่าวโทษที่คนอื่นไม่อุ้มชู

ยามวิกฤติอย่าคับแค้นที่คนอื่นไม่ค้ำจุน

หากคุณแข็งแกร่ง..ปัญหาที่เจอก็คือแรงส่ง

หากคุณกล้าหาญ.. วิกฤติที่เจอก็คือโอกาส

ยึดในอัตตา อาจนำพาให้ตนหลงทาง

ยึดในผู้อื่น อาจทำให้หมดความเป็นตัวของตัวเอง

มุมานะไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้ ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ

เข้มแข็งไว้นะ พึ่งพาตัวเองได้

แม้ไร้เสียงปรบมือจากผู้คน แต่ตัวคุณย่อมภูมิใจ

พึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริง

…..

cr.นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิดคติเตือนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 1 =

Check Also

“น้องแฟรงค์” เด็กชาย วัย 12 ไม่มีแม้แต่ พ่อ-เเม่ แต่รู้จักสอนน้องๆ ทำมาหากิน

“น้องแฟรงค์” เด็กชาย วัย 12 ไม่มีแม้แต่ พ่อ-เเม่ แต่รู้จักสอนน้องๆทำมาหากิน แม่ทิ้งไปตั้งแ…