Home ธรรมะสาระดี สวดมนต์อย่างไรให้ได้ผล โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระอาจารย์ที่ไร่เชิญตะวัน ณ ศูนย์วิปัสสนาเชียงราย

สวดมนต์อย่างไรให้ได้ผล โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระอาจารย์ที่ไร่เชิญตะวัน ณ ศูนย์วิปัสสนาเชียงราย

26 second read
0
0
73

มีผู้สงสัยสอบถามกันเข้ามามากในประเด็นเรื่อง สวดมนต์อย่างไรให้ได้ผล พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี พระอาจารย์ที่ไร่เชิญตะวัน ณ ศูนย์วิปัสสนาเชียงราย ได้เมตตาตอบปัญหา 3 คำถาม เรื่องนี้ไว้ว่า…

คำถามที่หนึ่ง: ตามหลักพุทธศาสนาที่แท้จริง การสวดมนต์มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ หรือเป็นเพียงแค่อุบายไม่ให้เราฟุ้งซ่าน

ตอบ: ก่อนจะตอบว่าการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างไร ก็ควรทราบก่อนว่าการสวดมนต์มีความเป็นมาอย่างไร

เท่าที่ทราบ การสวดมนต์น่าจะเกิดขึ้นจากประเพณีการเล่าเรียน ธรรมะที่สืบเนื่องมาแต่สมัยพุทธกาล ในสมัยที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนมชีพอยู่นั้น พระสงฆ์จะฟังธรรมจากพระองค์แล้วจำไว้ จากนั้นจะแบ่งกลุ่มกันจำพระพุทธวจนะเป็นกลุ่ม เช่น สายพระอานนท์จะจำพระสูตร สายพระสารีบุตรจะจำพระอภิธรรม สายพระอุบาลีจะจำพระวินัย พระสงฆ์ที่เป็นหัวหน้าสายก็จะมีศิษยานุศิษย์ของตนมากมาย ช่วยกันจำพระพุทธ-วจนะ ลักษณะการเล่าเรียนพระพุทธวจนะนั้นดำเนินในแบบ “ปาก-ต่อ – ปาก” (มุขปาฐะ) คือ ครูเป็นผู้บอกพระพุทธวจนะ ศิษย์ก็จำต่อจากครู วันรุ่งขึ้นก็นำสิ่งที่จำนั้นไปท่องให้ครูฟัง เมื่อครูเห็นว่าจำได้แล้ว ก็จะมอบพระพุทธพจน์บทใหม่ให้ท่องต่อไป และเพิ่มปริมาณสิ่งที่ต้องท่องจำมากขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อตอนผู้เขียนยังเป็นสามเณรนั้นยังคงท่องบทสวดมนต์ด้วยวิธีนี้อยู่ ธรรมเนียมการ “ต่อหนังสือ” แบบมุขปาฐะเช่นนี้เองต่อมาจึงกลายเป็นที่มาของการสวดมนต์ พระพุทธพจน์นั้นเรียกด้วยชื่อสั้นๆ ว่า “มนต์” การเรียน การท่องบ่นมนต์นั้นเรียกว่า การสวดมนต์ และการสวดมนต์นั้นพอทำให้เป็นกิจวัตรบ่อยๆ จนมีเวลาที่ลงตัวแน่ชัด ก็เรียกว่าเป็นการ “ทำวัตร – สวดมนต์” อย่างที่เราใช้กันสืบมาในสังคมไทยทุกวันนี้

คำถามที่สอง: ทำไมต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี สวดแล้วได้บุญไหม?

ตอบ: ส่วนที่เราต้องสวดมนต์เป็นภาษาบาลี ก็เพราะมนต์นั้นคือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงสั่งสอนด้วยภาษาบาลี เมื่อเรานำเอามนต์ซึ่งจำไว้ด้วยภาษาบาลีนั้นมาสวด ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราจะต้องสวดเป็นภาษาบาลีตามรูปแบบเดิม เหมือนเรานำเอาภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยกับคนไทย เราก็ยังคงต้องพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับภาษาแม่ทุกประการ อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์แปลเป็น ภาษาไทยก็ได้บุญเหมือนกับสวดเป็นภาษาบาลีเช่นเดียวกัน

ประโยชน์ของการสวดมนต์ นั้นมีหลายประการ เช่น

เพื่อสืบต่อพระพุทธวจนะไว้มิให้เสื่อมสูญ

เพื่อถ่ายทอดพระพุทธวจนะให้แพร่หลายออกไป

เพื่อศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในรูปบทสวด

เพื่อฝึกสมาธิภาวนา

เพื่อพัฒนาปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอด

เพื่อบำเพ็ญบุญ

คำถามที่สาม: ดิฉันเคยดูรายการธรรมะเกี่ยวกับการสวดมนต์ที่นำเสนอว่า ปัจจุบันการทดลองทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การสวดมนต์สามารถทำให้น้ำสกปรกเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดได้ และยิ่งเราสวดมนต์มากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลดีต่อน้ำที่นำมาทดลองมากเท่านั้น ไม่ทราบว่าพระคุณเจ้ามีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง หากดิฉันจะสวดมนต์ใส่น้ำสะอาดให้ผู้ที่เป็นโรคดื่ม

ตอบ: การเสกน้ำด้วยพระพุทธมนต์ เท่าที่คุณเล่ามานั้น ผู้เขียนยังไม่เคยเห็นรายงานการวิจัยนั้น จึงไม่กล้ายืนยันว่าน้ำพุทธมนต์จะมีอานุภาพถึงเพียงนั้น แต่หากคุณสวดมนต์ด้วยจิตเป็นสมาธิและด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วแผ่เมตตาลงไปในน้ำ ก็อาจเป็นไปได้ว่า ด้วยพลังของจิตอันบริสุทธิ์นั้นอาจทำให้ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักหนาสาหัสนักทุเลาจากความป่วยไข้ได้ กรณีเช่นนี้มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ทั่วไปในชนบทของไทย ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงเสกน้ำให้ลูกหลานประพรมเพื่อความสวัสดีมีชัยและเพื่อความหายเจ็บไข้ได้ป่วย แม้ตอนผู้เขียนยังเด็ก โยมพ่อก็เคย “มนต์น้ำ” ให้ประพรมเวลาเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆ

การสวดมนต์ คือ การสืบต่อ..ถ่าย ทอด..เรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันต์..องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

การสวดมนต์นั้นกล่าวกันว่า…มีบุญมาก..มีอนิสงค์มาก..เพราะสิ่งที่สวดล้วนเป็น หลักธรรม สำคัญ ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้น..ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้…มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วยแล้ว..การสวดมนต์ก็อาจอำนวยผลสูงสุดเป็นการบรรลุุภาวะพระนิพพานก็ยัง ได้

ด้วยเหตุนี้..จึงกล่าวว่า..การสวดมนต์นั้น…สวดเป็นก็เห็นธรรม

เครดิต  Secret Magazine (Thailand)

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ธรรมะสาระดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 8 = 2

Check Also

ข้อดีของการเป็นคนไม่คิดอะไร ที่คุณไม่เคยรู้

4 ข้อดี ของการเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไร ว่ากันว่า ความคิดที่มีอยู่มากจนเกินไป มันก็ดูไม่น่าจ…