Home ข้อคิดคติเตือนใจ หากรักครั้งนี้มันทำให้เธอเจ็บ ก็จงถอยออกมา

หากรักครั้งนี้มันทำให้เธอเจ็บ ก็จงถอยออกมา

22 second read
0
0
51

ต่อให้ชีวิตขรุขระเพียงใด รอยยิ้มจะพาเธอก้าวข้ามไปได้

ยิ้มเข้าไว้ ชีวิตเธอจะงดงามมากยิ่งขึ้น

ทุกอุปสรรคความทุกข์ยาก อาจไม่ได้มาซึ่งความสำเร็จ

แต่ทุกๆความสำเร็จ ได้มาจากความทุกข์ยาก

จุดหมายของชีวิตคือการเดินหน้า

อุปสรรคก็เหมือนทางโค้งและชัน

ไม่ขึ้นก็ไม่ถึง ไม่ผ่านก็ยากที่จะสำเร็จ

หากรักครั้งนี้มันทำให้เธอเจ็บ ก็จงถอยออกมา

หากคิดไม่ตก ก็ยังไม่ต้องคิด

หากแค้นจนสุดจะทน ก็จงรักตัวเอง

เพราะทุกก้าวย่างคือทางที่ต้องผ่านในชีวิต

ยุ่งมาก ต้องหาเวลาพัก

งานหนัก ต้องหาเวลาผ่อนคลาย

เหนื่อยมาก ต้องหาเวลาหยุด

ชีวิตคนเป็นอนิจจัง มีขึ้นมีลง

ไม่จำเป็นต้องโดดเด่น รู้ว่าตนเป็นใครก็พอ

เผชิญกับเรื่องราว รู้ว่าอะไรควรก่อนหลัง อะไรคือหนักเบา

พิจารณาเรื่องราว จงใช้สติอย่าอคติ

เรื่องของคนอื่นคือเรื่องของคนอื่น

ปากของคนอื่นก็คือปากของคนอื่น

ตาของคนอื่นก็คือตาของคนอื่น

เขาไม่รู้หรอกว่าเธอผ่านอะไรมา

อย่าถือสาหาความกับคนที่ไม่รู้จักเธอจริง

เมื่อเธอเดินผ่านกองขี้หมา เธอยังเดินเลี่ยงไม่อยากเหยียบ

นี่อุจจาระของคนอื่น จะเอามาใส่ใจเธอให้เหม็นไปทำไม?

เครดิต นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิดคติเตือนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + = 17

Check Also

จำกันได้ไหม“คนบ้าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนั้น.. และนี่คือผลงานคนบ้าปลูกต้นไม้ “ดาบวิชัย”

“ถ้าไม่มีพ่อหลวง ร.9 ในวันนั้น คงไม่มีคนบ้าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนี้.. ผลงานคนบ้าปล…