Home ข้อคิดคติเตือนใจ “อายุมากกว่า” ไม่ได้หมายความว่า รู้ดีกว่า แต่แปลว่า “เกิดมานานกว่า”

“อายุมากกว่า” ไม่ได้หมายความว่า รู้ดีกว่า แต่แปลว่า “เกิดมานานกว่า”

24 second read
0
0
29

อย่า ‘ดูถูก’ คนอื่นให้ดูต่ำ

เพราะมันไม่ได้ทำให้เรา ‘สูง’ ขึ้น

อย่า ‘วิจารณ์’ ผลงานคนอื่นให้ดูแย่

เพราะมันไม่ได้ ‘ยกระดับ’ ผลงานเราขึ้น

อย่า ‘นินทา’ คนอื่น

เพราะมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรา ‘ดี’ ขึ้น

อย่า ‘วุ่นวาย’ เรื่องคนอื่น

เพราะมันไม่ได้ ‘พัฒนา’ เราให้ดีขึ้น

อย่า ‘อิจฉา’ คนอื่น

เพราะมันไม่ได้ทำให้เรา ‘มีความสุข’ ขึ้น

“อายุมากกว่า” ไม่ได้หมายความว่า รู้ดีกว่า

แต่แปลว่า “เกิดมานานกว่า”

“เรียนสูงกว่า” ไม่ได้หมายความว่า รู้มากกว่า

แต่แปลว่า “อยู่ในระบบการศึกษานานกว่า”

“เรียนเก่งกว่า” ไม่ได้แปลว่า ฉลาดกว่า

แต่แปลว่า “มีความสามารถในการทำข้อสอบมากกว่า”

ความเป็นคนดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยวุฒิ

คุณวุฒิ หรือผลการเรียน

แต่ขึ้นอยู่กับความงดงามในจิตใจ

ที่ปรากฏให้เห็นเป็นประจักษ์จากการกระทำ 

Cr. Chermarn Ratanapongtrakoon, ผู้บ่าวริมคลอง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิดคติเตือนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

66 − 60 =

Check Also

จำกันได้ไหม“คนบ้าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนั้น.. และนี่คือผลงานคนบ้าปลูกต้นไม้ “ดาบวิชัย”

“ถ้าไม่มีพ่อหลวง ร.9 ในวันนั้น คงไม่มีคนบ้าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนี้.. ผลงานคนบ้าปล…