Home ข้อคิดคติเตือนใจ วิธีทำความสะอาดใจ รับประกันความเปลี่ยนแปลง

วิธีทำความสะอาดใจ รับประกันความเปลี่ยนแปลง

22 second read
0
0
2,527

วิธีทำความสะอาดใจ รับประกันความเปลี่ยนแปลง

จิตใจของเราเปรียบเหมือนบ้าน วิธีทำความสะอาดบ้าน ควรมีขั้นตอนที่ชัดเจนจึงได้ผล ควรเน้นทำไปทีละขั้น และเครื่องมือทำความสะอาดบ้าน ก็มีหลายแบบ

สภาพบ้านแต่ละหลัง มีความสกปรกต่างกัน บ้านของแต่ละคนสกปรกไม่เท่ากัน ผู้เป็นเจ้าของบ้าน จึงเอาอย่างกันไม่ได้ บางบ้านสกปรกน้อยมีแค่ฝุ่นนิดๆ ก็ใช้

ไม้ขนไก่ปัดได้เลย ส่วนบ้านที่สกปรกมาก จะใช้แค่ไม้ขนไก่มันก็คงไม่ได้ ใช้ไปใช้มา ก็เลิกใช้ เพราะปัดเท่าไหร่มันก็ไม่สะอาด คนที่บ้านสกปรกมาก มีขยะ

หลายชิ้น มีขยะชิ้นใหญ่ๆ เบื้องต้น ก็เราควรใช้มือเปล่าของเรานี่แหละ ขนขยะออกไปทิ้งซะก่อน เมื่อบ้านสะอาดขึ้น โล่งขึ้น ค่อยหยิบอุปกรณ์อื่นๆ

มาทำความสะอาด ไม้กวาดบ้าง ไม้ขนไก่บ้าง เช่นนี้จึงได้ผลเป็นความสะอาดของบ้าน เป็นความสะอาดของใจ

บ้านสกปรก/แบบหยาบ(ขยะชิ้นใหญ่ ควรเน้นใช้มือหยิบขยะไปทิ้งก่อน)

1. ศรัทธา ยึดมั่นในความดี ตั้งใจว่าจะเป็นคนดี

2. ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่นในขั้นพื้นฐาน ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่สร้างกิจกรรมที่ทำลายชีวิตของผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. มองความผิดของตนเป็นสำคัญ ยอมรับ เปิดใจแก้ไขโดยไม่โทษผู้อื่น หลีกเหลี่ยงการวิจารณ์ผู้อื่นด้วยอารมณ์

4. ไม่ทำสิ่งชั่ว เพื่อแลกผลประโยชน์ สิ่งใดที่ผิด และทำให้บุคคลอื่นเสียใจ จงอย่าทำ จงมีความละอายใจต่อความชั่วเป็นปกติ

5. พูดแต่ความจริง ไม่พูดโกหก พูดแต่สิ่งมีประโยชน์ แม้สิ่งใดเป็นความจริง แต่ไร้ประโยชน์ จงหลีกเลี่ยง

เคล็ดลับ

การทำความสะอาดบ้านแบบหยาบ “สงบนิ่ง พูดน้อย มองความผิดตนเอง”

บ้านสกปรกน้อย/แบบกลาง(เมื่อเหลือแต่ขยะชิ้นกลางๆ ก็ใช้ไม้กวาดทำความสะอาด)

1. รู้จักสละ แบ่งปันสิ่งใดๆ ที่ครอบครองตามความสามารถ

2. ลดความต้องการด้านวัตถุ สละออกในสิ่งไม่จำเป็น

3. ให้อภัยทุกกรณี เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร

4. คิดถึงความต า ย พร้อมเผชิญความต า ยตลอดเวลา

5. กำหนดรู้ว่า ทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราว ทิ้งความรู้สึกขณะที่รู้สึก

ทิ้งความยึดติดเท่าที่ทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ สิ่งใดยังยึดอยู่ ให้ตระหนักรู้ว่าแท้จริงไม่ใช่ของเรา

เคล็ดลับ

การทำความสะอาดใจขั้นกลาง”สละสิ่งไม่จำเป็นออก แผ่ขยายความเมตตา ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา”

บ้านที่เริ่มสะอาดแล้ว/แบบละเอียด(ขยะแทบไม่มี เหลือแต่ฝุ่น ก็ใช้ไม้ขนไก่ในการปัด)

1. ทำสมาธิกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เป็นปกติ

2. กำหนดรู้ตัวในปัจจุบันขณะ มองตามจริงอย่างเป็นกลางทุกขณะ

3. เกิดความต้องการในสิ่งใด เมื่อเห็นว่า เป็นสิ่งไม่จำเป็นให้ละความต้องการนั้นทันที มีความต้องการให้น้อยที่สุด เราไม่ต้องการ “ความต้องการ”

4. กินเพื่ออยู่(ไม่ติดรสชาติ) นอนแต่พอเพียง(ไม่ติดสบาย) ทำงานเพื่อประโยชน์มิใช่เงิน(ไม่ต้องลาภ ยศ สรรเสริญ สุข)

ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นมิใช่ตนเอง(แผ่เมตตาไม่มีขอบเขต ลดอัตาตัวตนในขั้นละเอียด)

5. ตั้งสัจจะ ต่อตนเองว่า เราจะไม่มีความยึดติดทั้งปวง และขัดเกลาจิตใจตนเองตลอดเวลาจนเข้าสู่ภาวะนั้นเป็นผลสำเร็จ

(กัดไม่ปล่อย ทำไม่เลิก จนเข้าสู้ความหลุดพ้น)

เคล็ดลับ

การทำความสะอาดขั้นล้ำลึก

“กำหนดลมหายใจระหว่างวัน เฝ้าดูความคิด ความรู้สึก อริยาบททุกการเคลื่อนไหว ทำลายองค์ประกอบของรูปนามทั้งปวง”

หมายเหตุ

การทำความสะอาดบ้าน(ใจ) จะทำทุกขั้นตอนไปพร้อมกันก็ได้ แต่ถ้าจะให้ได้ผลดี ระหว่างที่ทำทุกขั้นตอนไปนั้น

ควรสำรวจตนเอง และเน้นหนักในขั้นตอนที่ตนเองยังทำไม่ได้ก่อนเป็นสำคัญ

ขอให้ทุกท่านโชคดี ได้มีบ้านอันบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นทั้งปวงในชาติปัจจุบัน

เครดิต พศิน อินทรวงค์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิดคติเตือนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + = 25

Check Also

“ความไว้ใจ” สร้างขึ้นใหม่ได้แต่มันไม่เหมือนเดิม

“ความไว้ใจ” สร้างขึ้นใหม่ได้…แต่มันไม่เหมือนเดิม “ความไว้ใจ”…