คำคมจากองค์ดาไลลามะ 12 ข้อ … ที่จะ เ ป ลี่ ย น มุมมองของเราไปจากเดิม

คำคมจากองค์ดาไลลามะ 12 ข้อ … ที่จะ เ ป ลี่ ย น มุมมองของเราไปจากเดิม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสำคัญคนหนึ่งของโลก คือ องค์ดาไลลามะที่ 14 ซึ่งอายุครบ 80 ปี โดยท่านเกิดในหมู่บ้านในทิเบต และหนีจากบ้านเกิดในช่วงที่จีนยึดครองทิเบตและตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นในประเทศอินเดียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

องค์ดาไลลามะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของคนทิเบตตั้งแต่อายุ 15 ปีและเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับชีวิตและความสุข โดยในปี 1989 ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อบรรยายเรื่องความสุข สัจธรรม และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

คำคมเรื่องความรับผิดชอบ:

“ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเราเอง”

คำคมเรื่องผลกระทบ:

“หากคุณคิดว่าคุณตัวเล็กเกินกว่าจะสร้างความแตกต่างได้ ลองนอนหลับโดยมียุงตอมอยู่ด้วยสิ”

คำคมเรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิต:

“ความรักและความเห็นใจเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ไม่ใช่เครื่องประดับ หากขาดสองสิ่งนี้ มนุษย์ก็ไม่สามารถอยู่รอด” 

คำคมเรื่องกฎระเบียบ:

“จงศึกษากฎระเบียบให้รอบรู้ คุณจะได้แหกกฎได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

คำคมเรื่องมุมมอง:

“เมื่อเราต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมในชีวิต เรามีทางเลือกสองทาง

คือ จะหมดหวังและทำให้ตัวเองตกต่ำ หรือว่าจะสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งจากความทุกข์นั้น”

คำคมเรื่องการหาความสุขในชีวิต:

“มีเพียงความพยายามเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นเท่านั้น ที่จะทำให้เราเกิดความสงบสุขภายในที่ทุกคนล้วนแสวงหา”

คำคมเรื่องการ ถ ก เ ถี ย ง:

“วิธีเดียวที่จะเปลี่ยนใจผู้อื่นได้คือการพูดคุยกันด้วยความรัก ไม่ใช่ความ โ ก ร ธ” 

คำคมเรื่องความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น:

“ความเห็นใจผู้อื่นเป็นลัทธิสุดโต่งของยุคนี้”

คำคมเรื่องจิตวิญญาณ:

“สิ่งสำคัญของการปฏิบัติทางจิตวิญญาณก็คือทัศนคติของเราต่อผู้อื่น” 

คำคมเรื่องความพึงพอใจ:

“ความสุขและความพอใจของมนุษย์สูงสุดมาจากในตัวเรา

อย่าไปหวังว่าเงินหรือคอมพิวเตอร์จะให้เรามีความสุขได้มากกว่าใจเราเอง” 

คำคมเรื่องศาสนา:

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างจิตใจที่ดีงามและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรือไม่”

คำคมเรื่องความหมาย:

“เพื่อนเก่าจากไป เพื่อนใหม่เข้ามา เหมือนกับวันคืนของเรา วันเก่าจากไป วันใหม่ก็เข้ามา

สิ่งสำคัญอยู่ที่การทำให้มีความหมาย เพื่อนที่มีความหมาย หรือวันคืนที่มีความหมายกับชีวิต” 

ที่มา Businessinsider

About ผู้ดูแลระบบ

View all posts by ผู้ดูแลระบบ →