ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ตั บ รู้ไว้ ทำ ไ ม่ ย า ก สุขภาพดีแน่นอน

ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ตั บ รู้ไว้ ทำ ไ ม่ ย า ก สุขภาพดีแน่นอน

รู้หรือไม่ มนุษย์อาจสูญเสียอวัยวะบางอย่างได้ แต่ “ตับ” เป็นอวัยวะที่มนุษย์ไม่อาจขาดได้เลย

เพราะตับเปรียบเหมือนโรงงานที่คอยขับเคลื่อนชีวิตของเรา ผ่านระบบการทำงาน ต่อไปนี้

การผลิต ตับจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต  ไขมัน โปรตีน วิตามิน ให้เป็นสารอาหารที่เหมาะกับการใช้ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

การเก็บสะสม ตับจะเก็บน้ำตาลกลูโคสในรูปของไกลโคเจนสะสมไว้ในตับ เมื่อร่างกายต้องการพลังงานก็จะเปลี่ยนไกลโคเจน

กลับมาเป็นกลูโคส ส่งไปที่ต่างๆ ของร่างกาย

การทำ ล า ย ตับทำหน้าที่ทำให้ของเสียหรือสาร พิ ษ ต่างๆ หมด พิ ษ หรือมี พิ ษ น้อยลง

ก่อนส่งไปขับออกทางปัสสาวะที่ไต หรือส่งออกไปทางน้ำดี ไปยังลำไส้

นอกจากนี้ตับยังคอยปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอดี ไม่ให้เรามีความต้องการมากไปหรือน้อยไป

เมื่อเรามีบาด แ ผ ล เ ลื อ ด ออก ถ้าไม่มีตับที่ผลิต “โพรทรอมบิน” ทำให้ เ ลื อ ด แข็งตัวเป็นลิ่ม เ ลื อ ด ก็จะไหลเรื่อยๆ

ไม่ยอมหยุดจนทำให้หัวใจหยุดทำงาน

ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่มาหยุดการทำงานโรงงานแห่งนี้ ย่อมส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างแน่นอน

เ ห ล้ า ตัวบ่อนทำลายโรงงานของชีวิต

เมื่อดื่มเหล้าเข้าไป เซลล์ตับจะเปลี่ยน แ อ ล ก อ ฮอล์ให้กลายเป็น อะเซตตัลดีไฮด์ (acetaldehyde) ซึ่งเป็นสารก่อ ม ะ เ ร็ ง และเร่งเปลี่ยนให้กลายเป็นอะซิเตท ซึ่งจะกระจายไปตามกล้ามเนื้อและสมองเพื่อเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ มีหลักฐานงานวิจัยที่พบว่า อะเซตตัลดีไฮด์ยับยั้งการซ่อมดีเอ็นเอ หรือสารพันธุกรรมที่ บ า ด เ จ็ บ ส่งผลให้เซลล์กลายพันธุ์ได้ง่ายและกลายเป็น เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง

อะเซตตัลดีไฮด์ ยังทำให้เซลล์ตับ บ า ด เ จ็ บ จนระบบเผาผลาญในตับ เ สี ย ห า ย รวมถึงเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เต็มที่ ส่งผลต่อระบบเมตาโบลิซึ่มของไขมัน จนทำให้เกิดการสะสมไขมันในตับมากขึ้นๆ  จนกลายเป็นเซลล์ไขมันขนาดใหญ่ ที่เบียดเซลล์ตับจนเซลล์ตับเริ่มบาดเจ็บ และเซลล์บางส่วนตายไปกลายเป็นพังผืด ซึ่งจะพัฒนาเป็น โ ร ค ตั บ แ ข็ ง และ ม ะ เ ร็ ง

ข่าวดียังมี ตับมีโอกาสฟื้น ขอแค่

โปรดตั้งใจ อ่ า น ยังมีความหวังสำหรับคนที่ต้องการ เ ยี ย ว ย า และฟื้นฟูตับ เนื่องจากการแพทย์ระบุชัดเจนว่า ในระหว่างที่ตับได้รับผลกระทบ เรายังมีวิธีนำตับที่ดีกลับคืนมาได้ ดังนี้ หากอยู่ในระยะไขมันแทรกในตับ หรือ Fatty Liver เป็นระยะเริ่มต้นเจอได้บ่อยที่สุดในผู้ดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้ที่มีไขมันแทรกในตับจะมีเอนไซม์ตับผิดปกติประมาณ 50% ตับมีขนาดใหญ่ขึ้น มีผิวเรียบ แต่ถ้าผู้ป่วยหยุดดื่มแอลกอฮอล์ ตับจะสามารถ ซ่ อ ม แ ซ ม ตัวเองได้โดยการสร้าง “กลูตาไทโอน” ซึ่งเป็นกระบวนการในการฟื้นฟู ซ่ อ ม แ ซ ม ตัวเองของตับให้กลับมาสดและมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม

ระยะตับ อั ก เ ส บ จากแอลกอฮอล์ เป็นช่วงที่เกิดต่อเนื่องจากไขมันเกาะตับ คนที่ยังไม่หยุดดื่ม เนื้อตับบางส่วนจะเริ่มไม่ทำงานเนื่องจากเซลล์ตับถูกทำ ล า ย และเกิดพังผืดภายในตับ มีเม็ด เ ลื อ ด ขาวปริมาณสูงขึ้น บางรายมีอาการเหลืองมาก ผู้ป่วยในระยะนี้ยังสามารถหยุดยั้งความ เ สี ย ห า ย ไม่ให้ลุกลามเพิ่มขึ้น ด้วยการหยุดดื่ม เ ห ล้ า ช่วยให้ตับได้ฟื้นฟูจนค่าเอนไซม์กลับมาเป็นปกติ แถมพอได้พักตับ สารอาหารในตับก็ไหลเวียนไปใช้ในร่างกายได้มากขึ้น ตับบางส่วนที่ยังไม่ เ สี ย ห า ย สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ

และสุดท้ายคือระยะภาวะ ตั  บ แ ข็ ง สำหรับคนที่ไม่ยอมกลับตัวกลับใจ ดันทุรังดื่มต่อจน ตั บ อั ก เ ส บ เป็นเวลานาน มีพังผืดคลุมจนทั่วตับ เ ซ ล ล์ ตับหยุดทำงาน ร่างกายจะมีอาการ อ่ อ น เ พ ลี ย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผอมลง น้ำหนักลด มี ส า ร พิ ษ คั่งในร่างกาย คันตามร่างกาย อาการตัวเหลืองตาเหลืองที่เรียกว่าดีซ่าน น้ำคั่งในท้อง ขาบวม เซลล์ตับกลายพันธุ์กลายเป็น ม ะ เ ร็ ง ตั บ และตับที่ไม่สามารถทำลาย ส า ร พิ ษ ได้ จนต้องส่ง ส า ร พิ ษ ไปทิ้งที่ไต ส่งผลให้เกิด ไ ต ว า ย ตามมาอีกด้วย

About ผู้ดูแลระบบ

View all posts by ผู้ดูแลระบบ →